ಯುಎಇ: ಸರಕಾರೀ ಮತ್ತು ಖಾಸಗೀ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಜಾದಿನಗಳ ಘೋಷಣೆ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on print

ಅಬುಧಾಬಿ(19-12-2020): ಸರಕಾರೀ ಮತ್ತು ಖಾಸಗೀ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಅಂಗೀಕಾರ ನೀಡಿದ 2021-22 ರ ಸಾಲಿನ ರಜಾದಿನಗಳು ಇಂತಿವೆ:

2021 ರ ರಜಾದಿನಗಳು:

ಜನವರಿ 1 – ಹೊಸ ವರ್ಷಾರಂಭ

ರಮಳಾನ್ 29 ರಿಂದ ಶವ್ವಾಲ್ 3 ರ ವರೆಗೆ – ಈದುಲ್ ಫಿತ್ರ್

ದ್ಸುಲ್ ಹಜ್ 9 – ಅರಫಾ ದಿನ

ದ್ಸುಲ್ ಹಜ್ 10 ರಿಂದ 12 ರ ವರೆಗೆ – ಬಕ್ರೀದ್

ಅಗಸ್ಟ್ 12 – ಹಿಜರಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾರಂಭ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 – ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸ.ಅ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 – ಸ್ಮರಣೆ ದಿನ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ಮತ್ತು 3 – ಯುಎಇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆ

2022 ರ ರಜಾದಿನಗಳು:

ಜನವರಿ 1 – ಹೊಸ ವರ್ಷಾರಂಭ

ರಮಳಾನ್ 29 ರಿಂದ ಶವ್ವಾಲ್ 3 ರ ವರೆಗೆ – ಈದುಲ್ ಫಿತ್ರ್

ದ್ಸುಲ್ ಹಜ್ 9 – ಅರಫಾ ದಿನ

ದ್ಸುಲ್ ಹಜ್ 10 ರಿಂದ 12 ರ ವರೆಗೆ – ಬಕ್ರೀದ್

ಜುಲೈ 30 – ಹಿಜರಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾರಂಭ

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 – ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸ.ಅ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 – ಸ್ಮರಣೆ ದಿನ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ಮತ್ತು 3 – ಯುಎಇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆ

Like us:

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳು