ಅಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ದೇಶಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಲಂಡನ್: ಅಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ದೇಶಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಸ್ಪೇನ್, ಪೋರ್ಚುಗಲ್, ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಲಾಟ್ವಿಯಾ ದೇಶಗಳು ಈ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದವು. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾ ಲಸಿಕೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾದವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಜ್ವರ, ಎದೆನೋವು ಕಂಡುಬಂದಿದೆಯೆನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಜ್ಞರು, ಭಯ ಬೀಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿನ ಏರುಪೇರುಗಳು ಕೆಲವರಲ್ಲಷ್ಟೇ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. … Read more

ಅಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ದೇಶಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಲಂಡನ್: ಅಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ದೇಶಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಸ್ಪೇನ್, ಪೋರ್ಚುಗಲ್, ಸ್ಲೊವೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಲಾಟ್ವಿಯಾ ದೇಶಗಳು ಈ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದವು. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಸ್ಟ್ರಾಜೆನೆಕಾ ಲಸಿಕೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾದವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಜ್ವರ, ಎದೆನೋವು ಕಂಡುಬಂದಿದೆಯೆನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಜ್ಞರು, ಭಯ ಬೀಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿನ ಏರುಪೇರುಗಳು ಕೆಲವರಲ್ಲಷ್ಟೇ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. … Read more