ಮಸ್ಜಿದುನ್ನಬವಿ ಝಿಯಾರತ್ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ: ಪೂರ್ವಾನುಮತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

masjidnabavi
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on print

ಮದೀನಾ(18-10-2020): ಮದೀನಾದ ಮಸ್ಜಿದುನ್ನಬವಿಯಲ್ಲಿನ ರೌಳಾ ಝಿಯಾರತ್ ಇಂದು ಪುನಾರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಪ್ರತಿದಿನ 11,800 ಜನರಿಗೆ ಈ ಅನುಮತಿ ಸಿಗಲಿದೆಯೆಂದು ಎಂದು ಮಸ್ಜಿದುನ್ನಬವಿ ಕಚೇರಿಯು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಝಿಯಾರತ್, ಮಸ್ಚಿದುನ್ನಬವಿಯಲ್ಲಿನ ನಮಾಜ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ “ಇಅ್‌ತಮರ್ನಾ” ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಮೂರು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಝಿಯಾರತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ ಸಲಾಂ ದ್ವಾರ (ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ- 1), ರೌಳಾಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಲಾಲ್ ದ್ವಾರ(ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ-38) ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಝಿಯಾರತಿಗೆ ಹೋಗಲು ಉಸ್ಮಾನ್ ದ್ವಾರ (ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ-24).

ಸುಬುಹಿ, ಲುಹುರ್, ಅಸರ್, ಮಗ್ರಿಬ್ ಬಳಿಕ ಪುರುಷರಿಗೆ ರೌಳಾಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಲುಹುರ್ ವರೆಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ರೌಳಾಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಇಶಾ ನಮಾಜಿನ ಬಳಿಕ ಮಸ್ಜಿದುನ್ನಬವಿ ಮುಚ್ಚಿ, ಸುಬುಹಿ ನಮಾಜಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Like us:

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳು