ಇಸ್ರೇಲ್ : ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ ಬಳಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಅವರ ಬೆತ್ತಲೆ ಪ್ರತಿಮೆ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on print

ಜೆರುಸಲೇಂ : ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ಬೆತ್ತಲೆ ರೂಪದ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಟೆಲ್ ಹವೀವ್ – ಹಬೀಮಾ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಬಳಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಜೆರುಸಲೇಂ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ‘ ಐದು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಆರು ಟನ್ ತೂಕವನ್ನು ಬೆತ್ತಲೆ ಪ್ರತಿಮೆಯು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರತಿಮೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಕಲಾವಿದ ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ನಂತರ ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ ಪುರಸಭೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದಿನವಾರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಿರುಸಿನ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

Like us:

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳು