ಗೃಹ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಎಸ್‍ಬಿಐ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Share on print

ನವದೆಹಲಿ: ಗೃಹ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ಎಸ್‍ಬಿಐ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲು ಶೇಕಡಾ 6.70 ಇದ್ದುದನ್ನು , ಈಗ ಶೇಕಡಾ 6.95 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ  75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವರಗಿನ ಗೃಹ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಶೇ 6.70 ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು 75 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು  5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಗೃಹಸಾಲಕ್ಕೆ ಶೇ 6.75ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಎಸ್‍ಬಿಐ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಇದೀಗ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ತಿಂಗಳಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಶೇಕಡಾ 0.25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.  ಜೊತೆಗೆ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದೂ ಅದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

Like us:

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳು